Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacyverklaring Golfschool Hitland

1. Inleiding

Bedankt voor uw bezoek aan de website van Golfschool Hitland. Golfschool Hitland is onderdeel van Golfbaan Hitland. De golfprofessionals werken op zelfstandige basis samen onder de noemer Golfschool Hitland. Golfbaan Hitland (en Golfschool Hitland) zijn onderdeel van Recreatieschap Hitland, wat wordt aangestuurd door een Gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeenten Zuidplas en Capelle aan den IJssel. 

2. Doel en duur gegevensverzameling

Als organisatie zijn wij verplicht om u te informeren over de reden waarom wij uw gegevens verzamelen, wat er vervolgens met uw gegevens gebeurt en hoe lang de gegevens bewaard blijven. Laten wij voorop stellen dat uw gegevens altijd zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld worden. Daarnaast heeft u altijd het recht tot inzage, wijziging en/of verwijdering. Er zijn een aantal doelen waarvoor wij persoonlijke gegevens verzamelen. Hieronder lichten wij ze voor u toe.

a.Klantenadministratie; onze klantenadministratie houden wij bij in het programma IntoGolf en voor de klanten die de handicapregistratie bij ons uitvoeren in het programma SoGolf. Lessen in de online agenda’s worden ingeboekt via het programma igolfinstructor, onderdeel van Intogolf. In uw klantenkaart voeren wij alleen de noodzakelijke persoonsgegevens in, zoals: voor- en achternaam, woonadres, geboortedatum, uw exact handicap en NGF-klantnummer, telefoonnummer, e-mailadres, speelrecht (of u bijvoorbeeld greenfeespeler of rondenkaarthouder bent). IntoGolf kan worden geraadpleegd door alle medewerkers van Golfbaan Hitland. Voor wat betreft de verenigingsleden van Golfclub Hitland is een koppeling gemaakt tussen IntoGolf en ProWare MMS. Via deze koppeling kunnen commissieleden van Golfclub Hitland alleen de persoonsgegevens van verenigingsleden inzien.

b.Nieuwsbrief; Golfschool Hitland verstuurt een nieuwsbrief. Hierin worden nieuws, acties en evenementen uitgelicht. U kunt uzelf via een online formulier op de website inschrijven om de nieuwsbrief wilt ontvangen. Door uzelf in te schrijven, gaat u er mee akkoord dat wij u periodiek van nieuws voorzien middels onze nieuwsbrief. NB: Onderaan iedere nieuwsbrief die wij versturen, heeft u de mogelijkheid om u door middel van het klikken op een daarvoor bestemde link uit te schrijven.

c.Evenementen; Schrijft u zich in voor een (groeps)evenement dat door Golfschool Hitland wordt georganiseerd, dan vragen wij ook enkele gegevens van u. Dit zijn bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, de namen van de personen met wie u wilt spelen, uw handicap(s), soms uw woonadres en altijd uw telefoonnummer en/of e-mailadres voor als we u moeten bereiken met informatie over het betreffende evenement. De inschrijvingen worden tijdelijk opgeslagen op de server bij Goos Online, onze website-host. Wanneer de inschrijving gesloten is, nemen wij alle inschrijvingen over in een eigen bestand op onze server. De gegevens bewaren wij hoogstens vijf jaar, tenzij u anders aangeeft.

d.Cameratoezicht; het terrein van Golfbaan Hitland wordt bewaakt door diverse camera’s. Middels diverse bordjes wordt u daar op en rondom de golfbaan op geattendeerd. U heeft het recht tot inzage van de camerabeelden, mits deze nog beschikbaar zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen via privacy@hitland.nl.

e.Website Cookies; Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of telefoon. Terwijl u op het internet surft, worden doorgaans technische en functionele cookies gebruikt om websites naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te kunnen blijven garanderen. U krijgt op onze website een cookies-melding bij uw bezoek, waar u kunt aanklikken of u akkoord gaat met deze cookies. Via de instellingen van uw internetbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox, enz) kunt u uzelf afmelden voor cookies zodat deze niet meer worden opgeslagen, alle eerder opgeslagen informatie verwijderen en een melding laten afgeven bij verzending van een cookie. Let wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als u alle cookies uitschakelt.

f.Google Analytics; Uw bezoek aan onze website wordt gemonitord door Google Analytics. Met dit programma kunnen wij algemene statistieken (geen persoonsgegevens) inzien over onze bezoekers. Dit gaat met name over locaties in Nederland (op basis van uw IP-adres, het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en over het klik-gedrag op de website (waar het vaakst op geklikt wordt door onze bezoekers).

3. Gegevens delen met derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals bedrijfsuitoefening:

  • Bank, vanwege verwerking van betalingen;
  • Administratieprogramma’s als IntoGolf, igolfinstructor, SoGolf en Blue10; voor de opslag van gegevens met betrekking tot debiteurenadministratie;
  • Websitehost Goos Online; voor de (tijdelijke) opslag van gegevens uit contact- en/of evenementenformulieren;
  • YourHosting; de e-mailadressen van Golfbaan Hitland worden gehost bij YourHosting. E-mails worden op de online servers van YourHosting (veilig) opgeslagen;
  • Nieuwsbriefsoftware MailChimp; voor de digitale nieuwsbrief;
  • Google Analytics; voor de analyse van bezoekgegevens website.

Uw gegevens kunnen uiteraard gedeeld worden met derden op uw eigen verzoek. Denkt u hier bijvoorbeeld aan het verstrekken van uw klantenkaart aan een derde partij/andere golfbaan, wanneer u overstapt met uw handicapregistratie naar een andere golfbaan of golfclub.

4. Gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit houdt in: bent u klant bij Golfschool en/of Golfbaan Hitland, dan staat u in ons klantenbestand. Bent u geen klant meer op Hitland of wilt u uzelf laten verwijderen uit ons klantenbestand, dan verwijderen wij uw klantenkaart. Heeft u zich ingeschreven voor een evenement? Dan bewaren wij een back-up van deze inschrijvingen tot maximaal vijf jaar na het evenement zodat wij bijvoorbeeld statistieken van plaatsgevonden evenementen kunnen maken. Er is één uitzondering op het bewaren van gegevens: wij zijn wettelijk verplicht om onze (financiële) administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

5. Uw gegevens zijn goed beveiligd

Uw gegevens worden door ons goed beveiligd. Onze website maakt gebruik van een (betrouwbaar) SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kunt u herkennen aan het (groene) slotje en/of het woord ‘veilig’ voor de URL. Uw persoonlijke gegevens in onze klantenadministratie en andere systemen zijn goed beveiligd, met een up-to-date virusscanner en een goed beveiligde server en back-up van de gegevens. Zoals eerder beschreven worden uw gegevens alleen met derden gedeeld wanneer daar een functionele reden voor is. De partijen met wie wij uw gegevens delen, hebben allen een verwerkingsovereenkomst met ons over het gebruik van uw gegevens. Oftewel: uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen.

6. Uw rechten en plichten

U heeft ten alle tijde het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en/of te laten verwijderen. Wilt u iets inzien, wijzigen of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op via privacy@hitland.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook eventuele tips, vragen of feedback naar ons sturen. Wij doen ons best om het binnen 48 uur te beantwoorden. Ook zijn wij er wettelijk toe verplicht u te wijzen op het volgende: Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Golfschool Hitland en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze gegevens

Golfschool Hitland Blaardorpseweg 1 2911BC, Nieuwerkerk aan den IJssel KvK-nummer: 58728813 W: www.golfschoolhitland.nl E: golfschool@hitland.nl / privacy@hitland.nl T: 0180-317188

© Golfschool Hitland

Verwijzingen

  1. Privacyverklaring Golfbaan Hitland
  2. Privacyverklaring Mijn Golfpark Hitland